Girls Who Test are here! ;-)

/PL/

Cześć!

Jesteśmy „girls who test” – nieformalną grupą pasjonatek testowania oprogramowania.

„Girls Who Test” to nieformalna grupa, zespół specjalistek zapewniających jakość projektów informatycznych, które chcą dzielić się wiedzą z zakresu testowania oprogramowania oraz szeroko pojętej jakości oprogramowania.

Wierzymy, że nasza inicjatywa pomoże zarówno osobom chcącym wejść na ścieżkę kariery testera, jak i pracodawcom poszukującym osób na takie i pokrewne stanowiska.

Co robimy?

  • Tworzymy społeczność testerską, umożliwiamy wymianę wiedzy i kontaktów.
  • Organizujemy wydarzenia, prelekcje i warsztaty popularyzujące wiedzę i zawód testera.

:-) Masz pomysł na współpracę z nami? Potrzebujesz pomocy lub konsultacji specjalistek zapewniania jakości oprogramowania? Pisz śmiało: girls.who.test@gmail.com

 

 

/ENG/

Hi!

We are „girls who test” – the informal group of female passionates about software testing.

„Girls Who Test” is a group of software quality assurance passionates who want to share their the knowledge and experience with others.

We strongly believe that our initiative and energy help the people to enter th software testing world (and IT in general). We connect employers with potential employees.

What we do?

  • We create the professional network of people interested in SQA and software testing.
  • We organize events and workshops in the topics of Quality in IT, for beginners and for mid-advanced.

:-) Having an idea to cooperate? Need help or consulting in area of Software Quality Assurance?

Let’s do the next great thing together! Write us: girls.who.test@gmail.com

Dodaj komentarz